Úvodní školení normy ISO 26262

Smyslem úvodního školení je prů­řezově seznámit s poža­davky normy ISO 26262. Účastníci pochopí, co norma od firmy vyža­duje a co je třeba všechno plnit, aby mohly být projek­ty nebo výroba s normou ve shodě.

Komu je školení určeno

Školení je určeno všem vedoucím pracovní­kům od nižšího po vrcholový management. Je určeno i vedou­cím vývojových týmů,

Je školení postačující?

Školení je postačují pro to, aby účastní­ci chápali, co organi­zace musí naplňovat a mohli s odpo­věd­nými pra­covní­ky efektivně spolupracovat. Na druhou stranu není dostačujícím seznámením s normou pro ty, kdo jsou odpovědní za její plnění nebo zavedení. Těm je určeno 2 denní školení s work­shopem.

1 denní a 2 denní školení mohou být kombinovány: v úvodním dne je probrána norma v širším kontextu, v 2. dni se probírají podrobnosti

Více informací