ISO 26262 společně s IATF 16949

Obě normy jsou od začátku směřovány do auto­mobilového průmyslu a v aktu­álních verzích jejich autoři vycházejí z před­pokla­du, že se normy budou často potkávat. Zatímco IATF 16949 přímo staví na ISO 9001, ISO 26262 má k obecným proces­ním stan­dardům dál, ale implicitně předpokládá i fakticky vyžaduje, aby firma naplňující ISO 26262 měla zaveden standard řízení jakosti. IATF je tak přirozeným základem pro ISO 26262 – ale pouze za předpokladu, že má pro vás smysl.

Školení vysvětluje, jak se normy vzájemně doplňují, kde mají společné body a kde je naopak třeba každou řešit samostatně.

Co se ve školení dozvíte:

  • Velmi stručné shrnutí normy ISO 26262
  • Velmi stručné shrnutí normy IATF 16949:2016
  • Přehled procesů, kde se normy potkávají
  • Přehled odlišností
  • Doporučení, jak normy implementovat společně a na co dát pozor.

Poslední bod je hlavním obsahem školení, které nemá za cíl nahradit školení jedné, druhé, nebo do­konce obou norem, ale dopl­nit je o dopo­ručení, jak postu­povat při potřebě imple­mentovat oba standardy současně.

Školení je určeno pracovníkům, kteří mají odpovědnost za zavedení norem do praxe firmy.

Více informací