ISO 26262 pro nové pracovníky

Školení ISO 26262 pro nové pracovníky

Norma ISO 26262 vyžaduje hodně pravidel a postupů od týmu vyvíjejího výrobky i od výroby. Jejich význam je lidem nejlépe srozumitelný, když chápou, jaký je smysl normy a jak přispívají k co největší bezpečnosti aut. Je proto důležité, aby každý pracovník, který se podílí na vývoji, kontrole kvality nebo testování vyráběných dílů, principům normy dobře rozuměl.

Cílem úvodního kurzu je jednoduchou formou seznámit s požadavky normy a tak usnadnit prosazování pravidel bezpečnosti.


Hlavní témata

 • Koncept bezpečnosti
 • Dopady normy na vývoj, výrobu, dokumentaci
 • Požadavky na spolupráci se zákazníkem a dodavateli
 • Přehled, co všechno norma požaduje a proč je to důležité (bez probírání podrobností)
 • Požadavky na dokumentaci činnosti
 • Požadavky na systémovou podporu


Komu je školení určeno

 • Celým vývojovým týmům
 • Interním auditorům
 • Pracovníkům testovacího oddělení
 • Pracovníkům kontroly jakosti


Průběh školení

 • Školení má fomu jednodenního kurzu. Kurz může být veden prezenčně na vašem pracovišti nebo online.
 • Školení může probíhat v češtině nebo angličtině.
 • eLearningová forma je v přípravě. Pokud ji chcete využít, informujte se o aktuálním stavu.


Může vás také zajímat