Nabízíme automotive školení

Na normy ISO 26262 a ASPICE navazuje norma ISO 21434.
V našich školeních se dozvíte všem, co je třeba podle těchto norem při vývoji a správě software plnit.


Proč školení od nás

... jednoduše proto, že školíme, co sami děláme a s čím denně pomáháme:
  • Máme zkušenosti nejenom z mnoha let školení, ale i od řady firem, kterým jsme s ISO 26262, ASPICE pomohli.
  • Účastníci naše kurzy hodnotí jako to nejlepší, co za mnoho let absolvovali.
  • Získáte možnost pracovat s hotovou metodikou řízení splňující normy.
  • Naučíte se, co znamená plnit normu efektivně.
  • Víme, na čem záleží "auditorům" a co si musíte hlídat.


Přehled našich automotive kurzů


Úvodní školení 26262

Školení pro nové zaměstnance

Cílem úvodního kurzu je jednoduchou formou seznámit s požadavky normy a tak usnadnit prosazování pravidel bezpečnosti.


Školení
ISO 26262

Podrobné školení o normě ISO 26262

Školíme normu ISO 26262 od jejího vzniku v r. 2012. Naše školení staví i na desetiletí zkušeností s jejím používáním.


Školení
Automotive SPICE

Nabízíme kurz standardu Automotive SPICE

Cílem kurzu je naučit pracovat podle logiky, kterou ASPICE požaduje, a to tak, aby ji tým vnímal nejenom jako povinnost, ale jako cestu k efektivitě.


Standard ISO 21434

Podrobné školení o normě ISO 21434

V našem školení se dozvíte o všem, co je třeba podle této normy při vývoji a správě software plnit.


IATF 16949

Školení normy IATF 16949

Podrobnou znalost musí mít pracovníci, kteří jsou odpovědní za její zavedení do systému řízení organizace. Stručnou znalost by měla mít řada dalších pracovníků.

Výhodná nabídka

  • Školíme nejenom ISO26262, ale i související normy, které potřebujete také - ASPICE, ISO21434.
  • Školíme i jazyky analýzy a nástroje, které pro plnění normy potřebujete.
  • Školíme celý tým, takže procesům budou rozumět všichni; na rozdíl od kurzu jenom pro manažera kvality si ušetříte spoustu práce s vysvětlováním.
  • Ke 2 dennímu kurzu s workshopem získáte půl roku přístup do systému řízení projektů s kompletní projektovou metodikou v souladu s metodikami ISO 26262, ISO 21434, Automotive SPICE.
  • Získáte od nás zpracovanou metodiku a budete vědět, jak podle ní pracovat.
Můžete začít pracovat ihned.