Školení normy ISO 21434

Norma ISO 21434 navazuje na ISO 26262 a ASPICE. V našem školení se dozvíte o všem, co je třeba podle této normy při vývoji a správě software plnit.

Kromě školení ISO 2434 nabízíme i školení ISO 26262 a Automotive SPICE, které doporučujeme před tímto školením, protože norma ISO 21434 na uvedené navazuje.

Školení ISO 21434 pro vývojové týmy – 1 den

Komu je určeno

 • Všem členům týmu, který se podílí na návrhu a vývoji software pro automotive - software do vozidel i přístrojů, které se používají pro výrobu a servis vozidel.
 • Pracovníkům odpovědným za kvalitu procesů a shodu výrobků

Hlavní témata

 • Kultura myšlení na kybernetickou bezpečnost - co je třeba mít na paměti a jaké jsou kybernetická rizika
 • Zajištění informací při návrhu a vývoji
 • Procesy a postupy vyžadované standardem
 • Analýza hrozeb, které mohou software ohrozit
 • Analýza a detekce slabých míst
 • Požadavky standardu ISO 21434 v jednotlivých krocích vývojového procesu - od konceptu po testování
 • Požadavky na správu a updaty

Navazující praktický workshop

Školení vás dopodrobna seznámí s normou, ale nedává dostatek příležitostí probrat jeho aplikaci ve vaší firmě.

Nabízíme proto navazující workshop, který se naopak zabývá vaší firmou, vaší projektovou metodikou a probírá, jak standard do procesu začlenit. V pří­padě současného školení více stan­dardů doporučujeme společný work­shop po školeních věnovaný všem standardům současně.

O workshopu jsou podrobnější informace u školení ISO 26262.

Organizace kurzů

 • Kurz se koná na vašem pracovišti a doporučujeme účast celého týmu.
 • Dáváme přednost prezenční formě, ale zvládneme i on-line kurzy.
 • Školení poskytujeme v češtině nebo angličtině.
 • Studijní materiály dostanete elektronické podobě.

Může vás také zajímat