ISO 26262 pro nové pracovníky

Norma ISO 26262 vyžaduje hodně pravidel a postupů a jejich význam je lidem nejlépe srozu­mitelný, když chápou, jaká je strategie normy k zajištění co největší bezpečnosti aut. Je proto vhodné, aby každý pracovník, který se nějak podílí na vývoji, kontrole kvality nebo testování vyráběných dílů chápal principy normy.
Smyslem e-Learningového kurzu je jednoduchou formou seznámit s požadavky normy většinu nebo všechny pracovníky a tak usnadnit prosa­zování pravidel bezpečnosti.

Komu je určeno

  • Vývojovým pracovníkům, kteří nepraují samostatně
  • Interním auditorům
  • Pracovníkům testovacího oddělení
  • Pracovníkům kontroly jakosti

Školení je aktuálně v přípravě. Kontaktujte nás pro podrobnější informace.

Více informací