Uvedení ISO 26262 do praxe

Pomůžeme vám připravit procesy a nástroje, aby váš vývoj nebo výroba splňovaly poža­davky norem ISO 26262 příp. IATF 16949

Norma ISO 26262 vytváří mnoho požadavků na analýzu a kontrolu bezpeč­nos­ti při vývoji i výrobě auto­mobilo­vých součástek. Využijte našich zkuše­ností s používáním norem a všechny vaše procesy budou v souladu s požadavky. Máte tak otevřenou cestu k dlou­ho­dobým smlouvám se světovými automilkami.

Co všechno je třeba s ISO 26262 nastavit

 • Systém řízení bezpečnosti
 • Návrh a vývoj výrobku zohledňující všechny jeho bezpečnostní požadavky
 • Komunikace požadavků s klientem (automobilkou nebo jejím dodavatelem)
 • Ověřování přenesení všech požadavků na výrobu
 • Řízení výroby tak, aby nedošlo k porušení požadavků
 • Řízení a kontrola dodavatelů
 • Sledování spolehlivosti výrobku

Co je třeba udělat pro nasazení

Naplnění norem ISO 26262 a IATF 16949 vyžaduje zkušené pracovníky, kteří tyto normy znají, kvalitní doku­mentova­né a dodr­žované procesy a dobré vedení projektů, nákupu i výroby. V neposlední řadě je důležitá i dobrá komunikace napříč celým řetězcem firem spolupracujících na vývoji i výrobě.

PDQM má zlušenosti s procesním řízením, informačními technologiemi i kvalitou v projektech. Pomůžeme vám rea­lizo­vat všech­ny potřebné změny, abyste normu ISO 26262, příp. společně s dalšími normami, dodržovali.

 • Upravit nebo vytvořit integrovaný systém řízení
 • Vyškolit pracovníky
 • Připravit šablony dokumentů
 • Zahájit a vést projekt v souladu s ISO 26262
 • Nasadit informační systém pro řízení požadavků a procesů, pokud to rozsah práce vyžaduje
 • Vytvořit procesní systém soustavných kontrol kvality a dodržování bezpečnostních požadavků

Více o službách