Řízení bezpečnostních požadavků

Budeme pro vás řídit bezpečnost­ní požadavky, abyste naplnili všechny požadav­ky normy ISO 26262.

Při řízení požadavků norma ISO 26262 vyžaduje pečlivost a stálou kontrolu, zda jsou všechny kroky provedeny a doku­mento­vány. Pravidla zejména dbají na to, aby se nemohly některé infor­mace ztratit.

Využijte našich zkuše­ností a nechte práci s kontro­lou všech kroků na nás.

Co všechno zajistíme při řízení požadavků

Ušetříte čas i nervy a můžete si být jisti, že dohlédne­me na samotné řízení a celou doku­menta­ci požadavků tak, aby nejen byly napl­něny požadavky normy ISO 26262, ale aby bylo možné i vše doložit při případném auditu např. od vašeho odběratele. Snadno se tak ubráníte nebez­pečí, že po dlouhé přípravě dodava­tel vaši práci odmítne kvůli formál­ním nedostat­kům.

  • Vypracujeme plán řízení požadavků v souladu s normou ISO 26262
  • Postaráme se o kvalitní popis každého požadavku
  • Budeme spravovat hierarchii požadavků
  • Dohlédneme, aby se udělaly všechny bezpečnostní analýzy a kontroly
  • Dokumentujeme všechny kroky zpracování požadavků
  • Vytvoříme balík dokumentace k archivaci, aby bylo možné i zpětně všechny kroky doložit
  • Budeme komunikovat se safety manažerem u klienta, pokud bude třeba

O veškerou dokumentaci se můžeme starat i v angličtině, takže bude dostupná i pro spolupráci s vašimi partnery. Angličtina je dnes jednacím jazykem i hlavních automobilových společnostní v Německu (VW, BMW, Mercedes-Benz).